Προσθετική

Προσθετική

Η απώλεια δοντιών πρέπει να αντιμετωπίζεται εγκαίρως, καθώς δύναται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος όσο και στην εμφάνιση του προσώπου. Αναλόγως τις ανάγκες θεραπείας διακρίνουμε την προσθετική σε:

Κινητή

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες (μεταλλικά άγκιστρα)
 • Μερικές οδοντοστοιχίες (με συνδέσμους ακριβείας)
 • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχιών
 • Αναγόμωση οδοντοστοιχιών

Ακίνητη

 • Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης ( βασικό κράμα, χρυσοπλατίνα)
 • Στεφάνες ζιρκονίου- πορσελάνης
 • Γέφυρες μεταλλοπορσελάνης
 • Γέφυρες ζιρκονίου- πορσελάνης
 • Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις ( κοχλιούμενες, συγκολλούμενες, πρωτόκολλο άμεσης φόρτισης )
 • Χυτοί ενδορριζικοί άξονες ( ανασύσταση κολοβώματος)